Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

Медийни изяви


Показаха нов метод за премахване на перде

Статия "Показаха нов метод за премахване на перде", вестник Жълт труд, бр. 40, 2016 г.