Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

Автофлуоресценция

Тя се използва за диагностика на някой чести ретинни заболявания без необходимост от инжектиране на контрастно вещество.