Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

Кариери


Конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант“

Съобщение

Конкурсът за заемане на длъжността „Лекар, специализант“ ще се проведе на 
18.11.2016 г. /петък/, от 10.00 часа, в СБАЛОБ „ЗОРА” ООД, ет.3

Допуснати до конкурса са следните кандидати:

1. Д-р Йоанна Михайлова

2. Д-р Атанас Богоев

3. Д-р Николай Конов