Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

Д-р Анна Делева

1991-1997 г. - МА - София специалност - медицина

2002-2006 г. - МА-София специализация по Очни болести

От 2006 г. до момента работи в ГПСМП ДЛЛОЗ “Светлина”