Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

За медицински център „Светлина”

Групова практика за специализирана медицинска помощ – Диагностика и лазерно лечение на очните заболявания (ГПСМП-ДЛЛОЗ) „Светлина” е създадена през 2001 година от доцент Евдокия Илиева с основан дейност - диагностика и лазерно лечение на очните заболявания.