Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

За медицински център „Зора”

Медицински център „Зора”  е създаден през 2001 година от доцент Ива Петкова с основна дейност-хирургично лечение на oчните заболявания.